PRIVACYBELEID

Wij nemen uw privacy zeer serieus: uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld, worden niet verhuurd of verkocht aan derden en worden alleen gebruikt om te reageren op uw verzoeken en uw reservering op HOTEL STADSCENTRUM.
Door op onze website te surfen, verklaart u dat u ons privacybeleid accepteert.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD) – Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens
Volgens onze regelgeving voldoen wij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. De website van HÔTEL CITY CENTER verzamelt gegevens die door de gebruiker zelf worden verstrekt wanneer hij contact met ons opneemt via ons online formulier. Deze gegevens worden niet bijgehouden in een database en worden alleen gebruikt voor het uitwisselen van e-mails en/of telefonische contacten. We kunnen deze gegevens gebruiken om onze klanten tevreden te stellen bij het boeken van hotelkamers of om te reageren op speciale verzoeken.
In overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, met de Europese Verordening 2016/679 van de Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), gebruikers van wie gegevens zijn verzameld via ons formulier of telefonisch contact, het recht hebben om deze gegevens te raadplegen, te verzoeken om correctie of, indien nodig, verwijdering. Gebruikers kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek per e-mail te sturen naar info@hotelcitycenter.be
Vanaf de HOTEL CITY CENTER-website kunt u naar een extern kamerreserveringssysteem worden geleid, op verschillende partnerwebsites, zoals Booking. Wees u bewust van de bescherming van uw gegevens en uw privacy op elk van deze internetplatforms.
Door op onze website (www.hotelcitycenter.be) te surfen, verklaart u dat u akkoord gaat met ons privacybeleid, evenals onze “cookies”, computerelementen die worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren op onze website. Deze elementen registreren de pagina’s die u bezoekt, evenals uw unieke identificatie (IP-adres), dit helpt ons om de gebruikerservaring op onze website en de statistieken van de bezochte pagina’s te verbeteren. IP-adressen worden niet bewaard.
Klachten in geval van overtreding van de toepasselijke Belgische regels inzake de bescherming van persoonsgegevens op deze Website kunnen gericht worden aan de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, op het adres commissie@ privacycommissie.be.
De gedeeltelijke of volledige reproductie van de bovengenoemde elementen en in het algemeen de reproductie van het geheel of een deel van deze site op welke elektronische drager dan ook, is strikt verboden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HÔTEL CITY CENTER – Progrèsstraat 7, 1210 Brussel België.

©HOTEL CITY CENTER 2021.